<![CDATA[AVIXON Services Finland Oy | Hallituspalvelut, Riskienhallinta & Innovaatio | Konsultti | Safety & Aviation Consultant | Board Advisor | Interim - Ajankohtaista]]>Thu, 23 Jun 2022 10:09:17 +0300Weebly<![CDATA[Projektipäällikkö]]>Tue, 26 Oct 2021 17:51:58 GMThttp://avixon.fi/ajankohtaista/projektipaallikkoTarvitsetko lisäansioita tai mielenkiintoisia projekteja. Meillä voisi olla paikka sinulle? Katso hakuilmoitus ja ilmianna itsesi LinkedIn-profiilillasi! Kysy lisää: Hannu Hervos, puh. 040 510 7466.

Ilmiantokanava: https://www.linkedin.com/jobs/view/2770215088/ ]]>
<![CDATA[Tilinpäätösmietteitä]]>Fri, 02 Apr 2021 08:52:16 GMThttp://avixon.fi/ajankohtaista/tilinpaatosmietteitaMonessa yhtiössä laaditaan tähän aikaan keväästä tilinpäätöstä. Prosessiin kuuluu hallituksen ja tilintarkastajan keskustelut, liitetietojen ja vuosikertomuksen kirjoittaminen sekä tilinpäätöksen allekirjoitusmuodollisuudet. Yhtiökokouksessa myönnetään vastuuvapaus usein rutiininomaisesti toimineelle hallitukselle. Hallitus kuitenkin vastaa osakeyhtiölain mukaan yksin yhtiön hallinnosta ja sen asianmukaisesta järjestämisestä. Yhtiön kirjanpito ja varainhoito tulee toteutua asianmukaisesti ja sen valvonta tulee olla organisoitua. Hallituksella on yhtiössä ns. yleistoimivalta päätöksien toteuttamiseksi ja hallitus muodostaa osakeyhtiössä ylimmän johdon. Hallitus, eli jäsenet vastaavat viime kädessä tekemisistään ja myös tekemättä jättämisestään. Vastuu on hyvin painava!

Omistaja asettaa hallituksen tehtäväänsä usein vuotuisessa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Edellisen kauden työn onnistumista mitataan omistajan tavoiteasetannan näkökulmasta ja tietenkin myös lainsäädännöstä seuraavan vastuutehtävän onnistumisella. Hallinnon järjestämisen lisäksi hallituksella on omistajalle ehkä vieläkin tärkeämpi tehtävä: strategian laadinta. Strategian muodostaminen, aktiivinen seuranta ja toteuttaminen vaatii osaamista, erilaisia kyvykkyyksiä (näkökulmia), luovaa ajattelua ja aitoa uudistumiskykyä.

Liiketoimintaa voidaan toteuttaa hyvällä onnella - tai suunnitelmallisella toimenpiteiden sarjalla, minkä tarkoitus on varmistua maksimaalisella todennäköisyydellä omistaja-arvon syntymisestä. Vain mahdollisuuksia löytävä hallitus pystyy rakentamaan strategian, mikä toteuttaa omistaja-arvoa suunnitelmallisesti. Liiketoiminnassa satumainen onnistuminen on mahdollista ilman strategiaakin ja toimivaa laaja-alaista hallitustyötä, mutta todennäköisyys onnistumiselle on pienempi. Riskinotto ja onnekkaat sattumat kuuluvat liiketoimintaan erottamattomasti, mutta valveutunut hallitus pienentää riskiin liittyvää epäonnistumisen todennäköisyyttä a) hyvällä strategisella päätöksenteollaan, b) selvityksillä, c) johdon sparraamisella ja haastamisella sekä d) omalla vainullaan liiketoiminnan muutosindikaattoreista. Hallitus on aina muutosjohtajan paikalla.

AVIXON rakentaa asiakkaiden liiketoiminnassa strategista ajattelua. Hallitustyön muotovaatimusten toteutuminen on tärkeää hallitusvastuun kannalta ja päätösten kirjaaminen voidaan tehdä hallituksen (yrityksen) kannalta ratkaisevasti väärin tai harkiten oikein. Päätökset liittyvät liiketoimintaan; strategisen kyvykkyyden valmiudet sekä hallitustyössä että johdon toiminnassa ovat tavoitteellisen liiketoiminnan kulmakivi. AVIXON varmistaa yrityksen omistaja-arvon toteutumisen strategiatyöllä sekä hallituksen ja johdon kumppanina yrityksen kaikissa vaiheissa. Toimimme konsulttina yrittäjämäisesti!  
​ 
The entrepreneur is the agent of change. The source of entrepreneurship is creative destruction. Entrepreneur introduces a new product or a new production method, opens new markets or finds a new source of supply, or implements a new organization. He upsets the usual way of doing things.

​Joseph Schumpeter, 1883-1950
]]>
<![CDATA[Uudistuminen]]>Mon, 18 Jan 2021 08:58:42 GMThttp://avixon.fi/ajankohtaista/uudistuminenVuosi 2020 oli asiakkaillemme haastava ja AVIXON:lle käänteentekevä. Koronapandemia johti monella toimialalla tulovirran äkilliseen lamaantumiseen ja merkittäviinkin vaikeuksiin. Yritystoiminnan jatkuvuuteen ja riskienhallintaan kohdistuu epävarmoina aikoina paineita, mutta olemme olleet menestyksellisesti mukana varmistamassa asiakkaidemme liiketoimintaa, tuotantoa ja muotoilemassa strategiaa.

Poikkeuksellinen tilanne vaatii uudistumista ja tahtoa. Olemme vuonna 2020 sitoutuneet uudella tavalla asiakkaidemme liiketoiminnan kasvuun myös omalla laskutuksellamme. Tämä onkin ollut uusi ja kiinnostava tapa asiakkaillemme hyötyä osaamisestamme. Palkkiomme määräytyy näissä tapauksissa mitattavien tulosten mukaan. Asiakkaallemme tämä on näkynyt työn laadukkuutena, paneutumisena, kumppanuutena, resursseina sekä taatusti kustannusvastaavana palveluostona. 

​Muutos toimintamallissamme oli menestys. AVIXON liiketoiminnan uudistuminen johti konsulttipalvelujen eriyttämiseen omaan yhtiöön vuoden 2021 alussa. Pystymme yhtiöittämisellä kehittämään palvelukykyämme edelleen ja toteuttamaan tehokkaammin asiakkaidemme kasvua. Haluamme muotoilla lisää uusia tapoja edistää yrittäjyyttä, liiketoimintaa ja muutoshallintaa osana konsulttipalveluja. Oikeastaan haluamme kehittää yritystoiminnan omistaja-arvoa ja yrityksiä löytämään oman menestysreseptinsä. Omistajia tuemme löytämään oman omistajastrategian ja johtoa tuemme sitä toteuttamaan silloin kun tukea tarvitaan. 

Hyppää rattaille. Sovitaan kartoittava tapaaminen!  ]]>